Donatori i sponzori


 

      Donacije i sponzorstva mogu biti novčana sredstva, donacije u opremi i potrošnom materijalu  kao i usluge.

o   Sponzorstvo izdavanja jedne zvučne knjige 

o   Kompakt diskovi, printabilni i ambalaža za čuvanje zvučnih knjiga

o   Računari, računarska oprema za štampanje, snimanje i skladištenje zvučnih zapisa i štampanih prevoda na Brajevu notaciju

o   papir za štampanje knjiga na Brajevom pismu

o   uvezivanje i koričenje brajevih knjiga  i drugo.

 

Naši donator i sponzori:

NIS Gazprom neft

-          Izrada online audio biblioteke Saveza slepih Vojvodine 2013. godine

-          Izrada novih studijskih kabina 2014

 

Studijska kabina broj 1

 

Studijska kabina broj 2

-          Obeležavanje prilaza  prostorija Saveza slepih Vojvodine

Taktilna tabla za orjentaciju – raspored prostorija

Obeležavanje stepenika jarkom bojom za slabovide osobe

 

Pločice na brajevom pismu i kontrasni natpis prostorija na vratima svake prostorije

Jasno obeleženi prilazi u dvorištu

 

Lions klub International - Novi Sad

-          Donacija računarske opreme za opremanje studijskih kabina za snimanje zvučnih knjiga

-          Donacija u paketima za najugroženije slepe i slabovide članove

-          Donacija AnRidera- govorne sinteze na srpskom jeziku


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije

-          Opremanje Multifunkcionalne čitaonice za slepe i  slabovide računarima , elektronskom lupom  isistemom za skladištenje podataka.

Multifunkcionalna čitaonica za slepe I slabovide

 

                                                  Elektronska lupa za slabovide