Dobrodošli na sajt Saveza slepih Vojvodine


Da li želite da postanete spiker u studiju za snimanje zvučnih knjiga Saveza slepih Vojvodine? Ako mislite da imate prijatan glas i dobru dikciju, čitate tečno i razgovetno i možda imate iskustva sa čitanjem na glas, javite nam se.

U okviru Saveza postoji Biblioteka za slepe „mr Omer Marinkov“ koja proizvodi i pozajmljuje primerke zvučnih knjiga. U našem prostoru postoje dve studijske kabine u kojima  se snimaju knjige za naše korisnike.

Osobe zainteresovane za čitanje zvučnih kniga za potrebe Biblioteke za slepe moraju proći audiciju. Audicija se obavlja u našem prostoru , ul. Svetozara Miletića 28, Novi Sad a prijave na tel. 021 6612198 ili na mail ssvposta@gmail.com

   4. ЈАНУАР – ДАН ОБЕЛЕЖАВАЊА МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА БРАЈЕВОГ ПИСМА

 

Датум обележавања је одабран у част Луја Браја, проналазача писма за слепе, дана његовог рођења 4. јануара1809. године.

УНЕСКО  је прогласио Брајево писмо за универзално писмо за слепе у свету 1955. године.

Брајева азбука је тактилно представљање алфабетских и нумеричких симбола помоћу шест тачака за приказ сваког слова и броја, као и музичких, математичких и научних симбола.

Брајево писмо је симбол писмености, образовања и укључивања у друштво слепих особа.

 


Срећна Нова 2024. година   Uroš Predić za sve

U mesecu obeležavanja značajnog jubileja, 175 godina od osnivanja Galerije Matice srpske, 7. oktobra je svečano otvorena velika monografska izložba pod nazivom “Život posvećen lepoti I umetnosti” posvećena stvaralaštvu jednog od najistaknutijih nacionalnih slikara Uroša Predića.

Izložba je postavljena u toku programskog luka “Druga Evropa” kao deo završnice Evropske prestonice kulture i trajaće do 31. januara 2023. godine .

Autori izložbe su dr Snežana Mišić, muzejska savetnica Galerije Matice srpske i dr Igor Borozan, profesor na Odseku za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Osim umetničkih dela iz Narodnog muzeja Srbije, Narodnog muzeja Zrenjanin, Matice srpske, Muzeja Srpske pravoslavne crkve, Muzeja grada Beograda, Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti iz Zagreba i mnogih drugih, na izložbi se nalaze i dela iz privatnih kolekcija od kojih većina do sada nije bila izlagana pa samim tim ni dostupna široj javnosti. 

Kroz nekoliko celina: anegdotski i socijalni žanr, religiozno slikarstvo, portreti, teme iz nacionalne istorije, veze sa Maticom srpskom, predstaviće se Predićeva osnovna tematska opredeljenja. 

Među slikama su i one najpoznatije poput dela „Devojka na studencu“, „Nadurena devojčica“ koja se smatra Mona Lizom među dečjim portretima, potom najprepoznatljivija slika u srpskoj vizuelnoj kulturi „Kosovka devojka“, najdirljivije delo nacionalne istorije umetnosti „Siroče na majčinom grobu“, tu su i „Vesela braća“, „Hercegovački begunci“ i mnoge druge.

Kroz projekat „Uroš Predić za sve”, izložba će biti realizovana po najvišim muzejskim standardima i omogućiće  pristupačnost posetiocima sa i bez invaliditeta, svih uzrasnih kategorija.

Ova izložba je prilagođena osobama sa oštećenjem vida putem trodimenzionalnih modela za pet  slika koji su dostupni u prostoru, audio-priče o deset slika Uroša Predića. uvodne legende i kataloga na Brajevom pismu i audio kataloga.

Izložba će obuhvatiti I edukativne programe za decu i mlade, prateće programe za gluve i nagluve osobe, za osobe sa intelektualnim invaliditetom kao i za osobe trećeg doba.

 

 

 

Postupak za ostvarivanje prava na dejzi plejer

Napomena, od januara 2020. godine slepi osiguranjci i slepa deca osiguranika pravo na nabavku pomagala za čitanje i pisanje (reproduktor, dejzi plejer I Brajeva pisaća mašina) mogu da ostvare samo preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Ugovor o nabavci i isporuci tiflotehničkih  pomagala navedeni Fond je zaključio za preduzećem „ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT d.o.o. Beograd

Postupak za ostvarivanje prava za dejzi plejer je sledeći:

Za izdavanje Obrasca za propisivanje pomagala OPP koji popunjava izabrani lekar neophodno je da osiguranik pribavi:

  1. Izveštaj lekara specijaliste oftalmologa
  2. Potvrdu biblioteke Saveza slepih Srbije

 

Osigurano lice vrši overu i evidentiranje Obrasca za propisivanje pomagala - OPP i potvrde biblioteke Saveza slepih Srbije u matičnoj filijali Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje koja mu je izdala zdravstvenu knjižicu. Overeni Obrazac za propisivanje pomagala - OPP i Potvrdu Saveza slepih Srbije osigurano lice mora da dostavi u roku od 90 dana od dana izdavanja obrasca lično ili poštom preduzeću „ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT d.o.o.“, Savski trg 9, 11000 Beograd, telefon 011-76-21-952 ili 76-21-953. Po preuzimanju ispravno popunjenog Obrasca za propisivanje pomagala - OPP preduzeće „ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT d.o.o.“ će isporučiti dejzi plejer podnosiocu dokumentacije u skladu sa ugovorom zaključenim  sa Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje.


Tiflotehnička pomagala iz Pravilnika 2022.


Tiflotehnička pomagala

109

Brajeva pisaća mašina

Slepo osigurano lice (Amaurosis billateralis H 54.0) obučeno za korišćenje Brajevog pisma

Za prvo propisivanje:
- specijalista oftalmologije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

180

DA

DA

Osigurano lice ostvaruje pravo na pomagalo ukoliko nije ostvario pravo po propisima iz PIO osiguranja

Za naredna propisivanja;
- specijalista oftalmologije
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

162

Reproduktor

Slepo osigurano lice (Amaurosis billateralis H 54.0) član biblioteke ili slepo dete (Amaurosis billateralis H 54.0) do završetka redovnog školovanja a najkasnije do 26 godina života

Za prvo propisivanje:
- specijalista oftalmologije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

120

DA

DA

Osigurano lice ostvaruje pravo na pomagalo ukoliko nije ostvario pravo po propisima iz PIO osiguranja

Za naredna propisivanja:
- specijalista oftalmologije
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

163

Brajev sat za slepe džepni

Slepo osigurano lice (Amaurosis billateralis H 54.0) u slučaju nedostatka ili oduzetosti jedne ruke

Za prvo propisivanje:
- specijalista oftalmologije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

84

DA

DA

 

Za naredna propisivanja:
- specijalista oftalmologije
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

182

Brajev sat za slepe ručni

Slepo osigurano lice (Amaurosis billateralis H 54.0)

Za prvo propisivanje:
- specijalista oftalmologije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

84

DA

DA

 

Za naredna propisivanja:
- specijalista oftalmologije
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

 

 

 

 

164

Naočare sa tamnim staklima od plastične mase

Slepo osigurano lice (Amaurosis billateralis H 54.0)

- specijalista oftalmologije
- overa filijale

Obrazac OPP

36

NE

DA

 

165

Beli štap za slepe

Slepo osigurano lice (Amaurosis billateralis H 54.0)

- specijalista oftalmologije
- overa filijale

Obrazac OPP

24

NE

DA

 

183

Ultrazvučni štap

Osigurano lice koje je slepo i gluvo

Za prvo propisivanje:
- specijalista oftalmologije uz mišljenje specijaliste ORL
- lekarska komisija
- overa filijale

Obrazac OPP

36

NE

DA

 

Za naredna propisivanja:
- specijalista oftalmologije
- overa filijale

Obrazac OPP

189

Govorni softver za srpski jezik za slepa lica

Slepo osigurano lice:
- učenik - počev od V razreda osnovne škole,
- student,
- zaposleni, kome posedovanje softvera može pomoći oko konkretnog radnog angažovanja.

- specijalista oftalmologije uz odgovarajuće potvrde organizacije Saveza slepih Srbije
- overa filijale

Obrazac OPP

60

NE

DA

Osigurano lice ostvaruje pravo na pomagalo ukoliko nije ostvarilo pravo po propisima iz PIO osiguranja

226

Dejzi plejer

Slepo osigurano lice (Amaurosis billateralis H 54.0) član biblioteke ili slepo dete (Amaurosis billateralis H 54.0) do završetka redovnog školovanja a najkasnije do 26 godina života

Za prvo propisivanje:
- specijalista oftalmologije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

84

DA

DA

Osigurano lice ostvaruje pravo na pomagalo ukoliko nije ostvario pravo po propisima iz PIO osiguranja

Za naredna propisivanja:
- specijalista oftalmologije
- overa filijale uz revers

Obrazac OPP

 

 

PRAVILNIK O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA  2020.


Na osnovu člana 70. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 25/19),

Ministar zdravlja donosi

Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 5/2020 i 42/2020

NAPOMENA: Prečišćeni tekst zaključno sa izmenama objavljenim u „Sl. glasniku RS“, br. 42/20, koje su u primeni od 2. aprila 2020. god.

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se vrsta, odnosno klasa i kategorija medicinsko-tehničkog pomagala (u daljem tekstu: pomagala), indikacije, trajanje i obnavljanje, kao i uslovi i način ostvarivanja prava na pomagala koja osiguranim licima obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Pravilnikom iz stava 1. ovog člana utvrđuje se i doplata za pomagala, kao i uslovi i način ostvarivanja doplate.

VRSTE POMAGALA

Član 2.

Vrste pomagala koja osiguranim licima obezbeđuje Republički fond sadržane su u Listi pomagala (u daljem tekstu: Lista pomagala) koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Lista pomagala sadrži šifru pomagala, vrste i naziv pomagala, indikacije za propisivanje, učesnike u postupku propisivanja, obrasce za propisivanje pomagala, rokove trajanja pomagala, delove pomagala sa kraćim rokovima trajanja, obavezu vraćanja pomagala, mogućnost doplate za pomagalo većeg standarda od propisanog, kao i napomenu za pojedina pomagala.

Za svako pomagalo iz Liste pomagala, kao i delova pomagala određene su šifre pomagala ili dela pomagala koje su sadržane u Šifarniku pomagala koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Šifarnik pomagala sadrži šifru pomagala, naziv pomagala, šifru dela pomagala ili pomagala, tehničke elemente pomagala (delove i standard pomagala).

Pomagala iz Liste pomagala su medicinska sredstva u skladu sa zakonom.

Izuzetno, pomagala iz Liste pomagala su i medicinska sredstva koja nisu registrovana, a imaju dozvolu za proizvodnju, odnosno dozvolu za promet, u skladu sa zakonom.

INDIKACIJE, TRAJANJE I OBNAVLJANJE POMAGALA

Indikacije i standardi kvaliteta

Član 3.

Indikacije za propisivanje svakog pojedinačnog pomagala iz Liste pomagala čine: medicinska dijagnoza utvrđena u skladu sa Međunarodnom klasifikacijom bolesti-Deseta revizija (u daljem tekstu: MKB 10), uzrast ili antropometrijske mere (telesna težina; telesna visina) osiguranog lica; stambeno-komunalni i drugi uslovi koji su od značaja za korišćenje i pravilnu primenu pojedinih pomagala (stambeni prostor, struja, voda, higijenski nivo, nivo mentalne očuvanosti, navika pušenja, članstvo u biblioteci i sl. u daljem tekstu: indikacija).

Standardi kvaliteta pomagala sadržani u Šifarniku pomagala su način izrade pomagala (serijski proizvedena pomagala, odnosno individualna izrada pomagala po meri), vrsta materijala od kojih se izrađuju pomagala u celini ili delovi pomagala; količina pomagala.

Rokovi trajanja pomagala

Član 4.

Rok trajanja pomagala i dela pomagala utvrđen je u Listi pomagala za svaku pojedinačnu vrstu pomagala i dela pomagala i iskazuje se u mesecima.

Rok trajanja korišćenog pomagala je polovina roka trajanja istovrsnog novog pomagala utvrđenog u Listi pomagala.

Rok trajanja pomagala i dela pomagala računa se od dana isporuke pomagala.

Održavanje pomagala nakon isteka garantnog roka i remont

Član 5.

Održavanje pomagala obuhvata servisiranje pomagala, popravku celog ili dela pomagala, zamenu dela pomagala, kao i remont, na teret sredstava Republičkog fonda, u periodu od isteka garantnog roka do isteka roka trajanja pomagala, pod uslovom da je prethodno izvršena provera funkcionalnosti izdatog pomagala u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Servisiranje pomagala obuhvata redovan godišnji servis, u skladu sa Šifarnikom pomagala.

Popravka dela pomagala obezbeđuje se u slučaju kvara do koga je došlo bez krivice u rukovanju osiguranog lica.

Zamena dela pomagala obezbeđuje se zbog dotrajalosti dela pomagala usled upotrebe.

Remont pomagala obezbeđuje se po isteku roka trajanja pomagala, pod uslovom da je prethodno izvršena provera funkcionalnosti izdatog pomagala u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Remont pomagala podrazumeva zamenu dela pomagala za pomagala određena u Listi pomagala.

Održavanje, odnosno servisiranje pomagala, popravku dela pomagala i zamenu dela pomagala i remont, upisuje serviser u servisnu knjižicu.

Servisnu knjižicu iz stava 7. ovog člana osiguranom licu izdaje serviser najkasnije kod prvog servisiranja.

U servisnu knjižicu iz stava 7. ovog člana, upisuju se najmanje sledeći podaci:

1) naziv pomagala;

2) šifra pomagala iz Šifarnika pomagala;

3) proizvođač, odnosno isporučilac;

4) garantni rok pomagala;

5) datum izdavanja pomagala osiguranom licu;

6) vrsta usluge u okviru održavanja (servisiranja, popravke, zamene), odnosno remonta;

7) datum izvršene usluge održavanja, odnosno remonta;

8) potpis i pečat ovlašćenog servisera.

Održavanje pomagala do isteka garantnog roka

Član 6.

Održavanje pomagala iz člana 5. ovog pravilnika do isteka garantnog roka za pomagalo ili deo pomagala obezbeđuje isporučilac pomagala, u skladu sa ugovorom iz člana 16. ovog pravilnika.

Dotrajalost pomagala

Član 7.

Pomagalo je dotrajalo kada vrednost popravke pomagala iznosi više od 51% cene novog pomagala iste vrste, što serviser utvrđuje u izveštaju u prisustvu ovlašćenog lica matične filijale zaduženog za prijem vraćenog pomagala.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, pomagalo je dotrajalo kada je na osnovu izveštaja ovlašćenog servisera i podataka proizvođača pomagala, bez obzira na vrednost popravke, nemoguća popravka pomagala zbog nedostatka rezervnih delova.

Procenu dotrajalosti vraćenog pomagala vrši serviser na poziv ovlašćenog lica matične filijale, odmah po prijemu vraćenog pomagala, a servisiranje pomagala za koje je utvrđeno da nije dotrajalo, serviser vrši posle donošenja ocene lekarske komisije o opravdanosti propisivanja pomagala iz člana 11. stav 1. ovog pravilnika, na poziv matične filijale.

O vraćenim pomagalima, utvrđenoj ispravnosti, odnosno dotrajalosti pomagala, matična filijala vodi posebnu evidenciju.

Direktor matične filijale, za pomagalo za koje je utvrđeno da je dotrajalo, u skladu sa stavom 1. ovog člana, donosi odluku da se takvo pomagalo ustupi bez naknade zdravstvenoj ustanovi ili ustanovi socijalne zaštite sa kojom Republički fond ima zaključen ugovor, ili reciklira.

Za recikliranje dotrajalog pomagala iz stava 1. ovog člana, matična filijala zaključuje ugovor sa ovlašćenim subjektima za recikliranje, u skladu sa zakonom.

Obnavljanje pomagala

Član 8.

Pod obnavljanjem pomagala u smislu ovog pravilnika podrazumeva se zamena pomagala drugim pomagalom iste vrste pre isteka roka trajanja iz Liste pomagala.

USLOVI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA POMAGALA

Propisivanje pomagala

Član 9.

Osigurano lice ostvaruje pravo na pomagala koja su utvrđena Listom pomagala na osnovu indikacije utvrđene za svako pojedino pomagalo, u skladu sa ovim pravilnikom i medicinske dokumentacije kojom se dokazuju te indikacije.

Pomagala iz Liste pomagala propisuje izabrani lekar, odnosno doktor medicine specijalista odgovarajuće grane medicine (u daljem tekstu: specijalista odgovarajuće specijalnosti).

Izabrani lekar, odnosno specijalista odgovarajuće specijalnosti propisuje pomagala iz Liste pomagala na osnovu pregleda, utvrđenog zdravstvenog stanja i indikacija, odnosno na osnovu otpusne liste, mišljenja specijaliste odgovarajuće specijalnosti, odnosno na osnovu druge medicinske dokumentacije kojom se dokazuju indikacije.

Medicinska dokumentacija iz stava 3. ovog člana ne može biti starija od 12 meseci.

Obrazac OPP

Član 10.

Izabrani lekar, odnosno specijalista odgovarajuće specijalnosti iz člana 9. stav 2. ovog pravilnika propisuje pomagalo sa Liste pomagala na Obrascu OPP kojim se utvrđuje propisivanje, održavanje i remont pomagala, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Obrazac OPP).

Obrazac OPP važi 90 dana od dana izdavanja od strane specijaliste odgovarajuće specijalnosti, odnosno izabranog lekara.

Obrazac OPP je list formata A4 (dimenzija 210 mm X 297 mm) sa serijskim brojem i posebnom zaštitom plave boje, štampan crnom bojom na hartiji bele boje.

Obrazac OPP sadrži, na poleđini, overu matične filijale, koja se popunjava za pomagala za koja je Listom pomagala propisana overa matične filijale.

Način propisivanja pomagala

Član 11.

Za pomagala za koje je u Listi pomagala propisano da je za ostvarivanje prava na pomagalo neophodna ocena o opravdanosti propisivanja pomagala, osigurano lice dostavlja Obrazac OPP lekarskoj komisiji filijale Republičkog fonda prema sedištu zdravstvene ustanove u kojoj osigurano lice ima izabranog lekara, na osnovu koga lekarska komisija daje ocenu o opravdanosti propisivanja pomagala.

Za pomagalo za koje je Listom pomagala utvrđeno da je neophodna provera funkcionalnosti pomagala, u oceni lekarske komisije iz stava 1. ovog člana kojom se osiguranom licu odobrava pomagalo sadržano je i obaveštenje za osigurano lice da se, u roku od 30 dana od dana preuzimanja pomagala, ponovo javi specijalisti odgovarajuće specijalnosti koji je propisao pomagalo radi provere funkcionalnosti isporučenog pomagala.

Ocena lekarske komisije iz stava 1. ovog člana daje se na obrascu ocene prvostepene lekarske komisije koji je propisan pravilnikom kojim se uređuje organizacija rada i rad lekarskih komisija.

Pre donošenja ocene o opravdanosti propisivanja pomagala lekarska komisija iz stava 1. ovog člana može da zahteva stručno mišljenje komisija koje obrazuje Republički fond, u skladu sa Listom pomagala.

Ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na pomagalo iz stava 1. ovog člana utvrđuje filijala Republičkog fonda koja je utvrdila svojstvo osiguranog lica (u daljem tekstu: matična filijala) overavanjem Obrasca OPP, koji dostavlja osigurano lice.

Za pomagalo za koje nije u Listi pomagala propisan postupak davanja ocene lekarske komisije o opravdanosti propisivanja pomagala, pravo na pomagalo osiguranom licu utvrđuje matična filijala overavanjem Obrasca OPP ako je za pomagalo propisana overa matične filijale u Listi pomagala.

Izuzetno od stava 6. ovog člana, određena pomagala iz Liste pomagala propisuje izabrani lekar na Obrascu OPP bez ocene lekarske komisije o opravdanosti propisivanja pomagala i bez overe matične filijale.

Način propisivanja pomagala sa obavezom vraćanja pomagala

Član 12.

Ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na pomagalo sa Liste pomagala za koje je propisana obaveza vraćanja pomagala utvrđuje matična filijala overavanjem Obrasca OPP uz pismenu izjavu da će to pomagalo biti vraćeno matičnoj filijali u roku od 30 dana po prestanku potrebe za korišćenjem pomagala ili po isteku utvrđenog roka trajanja za pomagalo.

Izjavu iz stava 1. ovog člana daje osigurano lice ili lice koje je donelo Obrazac OPP na overu na Obrascu reversa koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac reversa iz stava 2. ovog člana dat je na listu formata A4 (dimenzije 210 x 297 mm) sa serijskim brojem i posebnom zaštitom zelene boje, štampan crnom bojom na hartiji bele boje.

Član 13.

Obrazac reversa iz člana 12. ovog pravilnika popunjava se u tri primerka.

Jedan primerak Obrasca reversa zadržava matična filijala pri overi Obrasca OPP, a dva primerka Obrasca reversa vraćaju se osiguranom licu, koje ih predaje isporučiocu pomagala.

Isporučilac pomagala oba primerka Obrasca reversa iz stava 2. ovog člana overava.

Jedan primerak Obrasca reversa isporučilac vraća osiguranom licu, a drugi primerak Obrasca reversa isporučilac dostavlja filijali uz račun za isporučeno pomagalo.

Lekarski recept

Član 14.

Izuzetno od člana 11. stav 1. ovog pravilnika, osigurano lice ostvaruje pravo na određena pomagala na osnovu lekarskog recepta - Obrazac 2 (u daljem tekstu: Obrazac 2) koji je propisan pravilnikom kojim se uređuje obrazac i sadržina lekarskog recepta, način izdavanja i propisivanja lekova.

Obrazac 2 iz stava 1. ovog člana važi 30 dana od dana propisivanja od strane izabranog lekara.

Na Obrascu 2 iz stava 1. ovog člana izabrani lekar propisuje osiguranom licu određena pomagala u skladu sa Listom pomagala koja se izdaju u apoteci.

Količina pomagala koju izabrani lekar propisuje na Obrascu 2 iz stava 1. ovog člana utvrđena je na mesečnom nivou, a izdaje se u količini određenoj u Listi pomagala.

Izuzetak od načina propisivanja pomagala

Član 15.

Za osigurana lica kod kojih je zdravstveno stanje takvo da se ne može očekivati bilo kakva promena zdravstvenog stanja - trajna stanja (urođeni nedostatak ekstremiteta, urođeni deformiteti, stanje posle amputacije ekstremiteta, kvadriplegija, paraplegija, cerebralna paraliza i sl.), pomagala određena u Listi pomagala se prvi put propisuju na način propisan članom 11. ovog pravilnika, a svaki naredni put propisivanje se vrši bez ocene lekarske komisije, ako je prilikom prvog propisivanja ocena lekarske komisije bila uslov za odobrenje tog pomagala.

Izuzeci od načina propisivanja iz člana 11. ovog pravilnika posebno su navedeni u Listi pomagala za pojedina pomagala.

Isporučioci pomagala

Član 16.

Osigurano lice u skladu sa ovim pravilnikom ostvaruje pravo na pomagala, delove pomagala, održavanje pomagala i obnavljanje pomagala kod pravnih i fizičkih lica-proizvođača pomagala, odnosno drugih pravnih i fizičkih lica koja imaju dozvolu za obavljanje prometa medicinskih sredstava, odnosno u apotekama, sa kojima Republički fond ima zaključen ugovor, a za stomatološke nadoknade u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova (u daljem tekstu: isporučioci pomagala).

Preuzimanje pomagala

Član 17.

Osigurano lice je dužno da, u roku od 90 dana od dana propisivanja pomagala, isporučiocu preda Obrazac OPP.

Ako osigurano lice u roku iz stava 1. ovog člana isporučiocu ne preda Obrazac OPP ili obrazac ne može da iskoristi iz bilo kog drugog razloga (gubitak obrasca, neupotrebljivost obrasca zbog oštećenja ili nečitljivosti podataka i slično), obavezno je da za isto pomagalo dostavi Republičkom fondu novi Obrazac OPP popunjen u skladu sa članom 10. stav 1. ovog pravilnika, a u slučaju gubitka Obrasca OPP pismenu izjavu da obrazac nije iskoristilo.

Osigurano lice dobija pomagalo odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana predaje Obrasca OPP, odnosno Obrasca 2 isporučiocu pomagala.

Neusklađena količina pomagala

Član 18.

Ako je na Obrascu OPP ili Obrascu 2 propisana količina serijski proizvedenog pomagala neusklađena sa količinom pomagala u originalnom pakovanju, zbog čega nije moguće isporučiti propisanu količinu pomagala, osiguranom licu se isporučuje najbliža veća količina pomagala, s obzirom na količinu originalnog pakovanja serijski proizvedenog pomagala.

Izdavanje pomagala

Član 19.

Osiguranom licu koje je ostvarilo pravo na pomagala iz člana 12. ovog pravilnika izdaje se novo ili korišćeno pomagalo.

Novo pomagalo iz stava 1. ovog člana se izdaje ako Republički fond ne raspolaže korišćenim pomagalom.

Pod korišćenim pomagalom iz stava 1. ovog člana, smatra se servisirano pomagalo koje je vraćeno matičnoj filijali u skladu sa ovim pravilnikom, a za koje je utvrđeno da je ispravno.

Ispravnost pomagala iz stava 3. ovog pravilnika utvrđuje ovlašćeni serviser, a potvrđuje je overom servisne knjižice, uz prisustvo ovlašćenog lica matične filijale zaduženog za prijem vraćenog pomagala.

Korišćeno pomagalo za koje je utvrđeno da je ispravno, osiguranom licu izdaje isporučilac, odnosno zdravstvena ustanova, u skladu sa Listom pomagala.

Od momenta vraćanja pomagala do izdavanja osiguranom licu servisiranog korišćenog pomagala, osim u periodu procene dotrajalosti i servisiranja, vraćeno pomagalo se nalazi u prostorijama matične filijale.

Provera funkcionalnosti pomagala

Član 20.

Proveru funkcionalnosti pomagala, za pomagala za koje je Listom pomagala utvrđeno da je neophodna provera funkcionalnosti pomagala, po pravilu vrši specijalista odgovarajuće specijalnosti koji je propisao pomagalo, a izuzetno specijalista iste specijalnosti u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je zaposlen i specijalista odgovarajuće specijalnosti koji je propisao pomagalo, u roku od 30 dana od dana uručenja pomagala osiguranom licu.

Specijalista iz stava 1. ovog člana potvrđuje da je isporučeno pomagalo odgovarajuće, ako:

1) pomagalo služi za funkcionalnu i estetsku zamenu izgubljenih delova tela, odnosno za omogućavanje oslonca, sprečava nastanak deformiteta i koriguje postojeći deformitet, olakšava vršenje osnovnih životnih funkcija;

2) je isporučeno pomagalo odgovarajućeg standarda u skladu sa ovim pravilnikom i ispravno, odnosno da je isporučeno pomagalo većeg standarda i da je ispravno;

3) je osigurano lice korisnik pomagala.

Provera funkcionalnosti iz stava 1. ovog člana vrši se uz prisustvo osiguranog lica, odnosno drugog lica (član porodice) ukoliko je osigurano lice iz zdravstvenih razloga sprečeno da lično prisustvuje proveri funkcionalnosti pomagala.

Specijalista iz stava 1. ovog člana sačinjava izveštaj o proveri funkcionalnosti na Obrascu o proveri funkcionalnosti pomagala (u daljem tekstu: Obrazac IPF) koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac IPF popunjava se u tri primerka.

Jedan primerak Obrazaca IPF zdravstvena ustanova iz stava 1. ovog člana, u roku od tri dana od dana izvršene provere funkcionalnosti isporučenog pomagala, dostavlja matičnoj filijali osiguranog lica, dva primerka uručuju se osiguranom licu koji jedan predaje isporučiocu.

Proveru funkcionalnosti stomatoloških nadoknada vrši doktor stomatologije (u daljem tekstu: izabrani stomatolog) ili specijalista odgovarajuće specijalnosti koji je propisao pomagalo, u skladu sa ovim pravilnikom.

Podatak o izvršenoj proveri funkcionalnosti stomatološke nadoknade unosi se u stomatološki zdravstveni karton osiguranog lica i o proveri funkcionalnosti ne sačinjava se izveštaj iz stava 4. ovog člana.

Propisivanje dela pomagala

Član 21.

Deo pomagala, koji ima kraći rok trajanja od celog pomagala, propisuje specijalista odgovarajuće specijalnosti na Obrascu OPP, bez mišljenja specijaliste ako je Listom pomagala mišljenje specijaliste propisano kao uslov za propisivanje pomagala.

Matična filijala overava Obrazac OPP iz stava 1. ovog člana bez ocene lekarske komisije ako je prethodno izvršena provera funkcionalnosti dela pomagala u skladu članom 20. ovog pravilnika.

Izuzetno od stava 2. ovog člana kod proteza za donje ekstremitete propisivanje dela pomagala vrši se u skladu sa članom 11. ovog pravilnika.

Član 22.

Ukoliko osigurano lice smatra da isporučeno pomagalo ili deo pomagala ima određene nedostatke može se obratiti matičnoj filijali sa zahtevom za otklanjanje nedostataka u roku od 15 dana od dana isporuke, odnosno od dana potvrđene provere funkcionalnosti.

O zahtevu iz stava 1. ovog člana odlučuje komisija koju formira direktor matične filijale.

Komisiju iz stava 2. ovog člana čine najmanje jedan specijalista odgovarajuće specijalnosti i lice zaposleno u matičnoj filijali koga ovlasti direktor matične filijale.

Komisija iz stava 2. ovog člana, pre sačinjavanja zapisnika o utvrđenom činjeničnom stanju, zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja isporučiocu.

Isporučilac je dužan da se izjasni o zahtevu iz stava 1. ovog člana u roku od tri dana od dana prijema zahteva.

Ukoliko se utvrdi da je zahtev iz stava 1. ovog člana opravdan, direktor matične filijale nalaže isporučiocu otklanjanje nedostatka, u skladu sa ugovorom iz člana 16. ovog pravilnika.

Održavanje pomagala

Član 23.

Osigurano lice ima pravo na održavanje pomagala i dela pomagala pod uslovima propisanim članom 5. ovog pravilnika i to za pomagala za koja je u Listi pomagala i Šifarniku pomagala propisano da se mogu servisirati, popraviti, zameniti i remontovati.

Osigurano lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na održavanje pomagala ili dela pomagala na način koji je utvrđen za ostvarivanje prava na pomagalo.

Član 24.

Ako je u toku korišćenja pomagala istekao rok trajanja propisan Listom pomagala za pomagalo za koje je utvrđena obaveza vraćanja, osigurano lice ima pravo na izdavanje istovrsnog pomagala, ako ovlašćeni serviser oceni da je ranije izdato pomagalo neupotrebljivo i da se popravkom ne može osposobiti za dalju upotrebu o čemu izdaje pismenu potvrdu.

Osigurano lice nema pravo na novo pomagalo za koje je utvrđena obaveza vraćanja kada je istekao rok trajanja pomagala, za period za koji je prema mišljenju ovlašćenog servisera to pomagalo još uvek upotrebljivo.

Namerno oštećenje pomagala

Član 25.

Osigurano lice snosi troškove popravke pomagala, odnosno dela pomagala, ako namerno ili zbog nepažnje, odnosno neodgovarajućeg korišćenja ili nestručne upotrebe uništi, odnosno pokvari pomagalo ili deo pomagala.

Obnavljanje pomagala

Član 26.

Osigurano lice kod koga nastupe takve anatomske ili funkcionalne promene, zbog kojih dalja upotreba izdatog pomagala nije moguća, ima pravo na obnavljanje pomagala pod uslovima propisanim članom 8. ovog pravilnika.

Izuzetno od stava 1. ovog člana osigurano lice ima pravo na obnavljanje koncentratora kiseonika i ventilatora za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima koji su usled upotrebe dotrajali, na osnovu mišljenja ovlašćenog servisera.

Obnavljanje pomagala iz stava 1. ovog člana propisuje specijalista odgovarajuće specijalnosti na Obrazcu OPP, na osnovu mišljenja troje specijalista odgovarajuće specijalnosti u skladu sa Listom pomagala.

Ocenu opravdanosti obnavljanja pomagala iz st. 1. i 2. ovog člana vrši lekarska komisija matične filijale na osnovu mišljenja troje specijalista odgovarajuće specijalnosti iz stava 3. ovog člana na obrascu iz člana 11. stav 3. ovog pravilnika.

Pravo na obnavljanje pomagala iz st. 1. i 2. ovog člana utvrđuje matična filijala overavanjem Obrasca OPP.

Osigurano lice vraća matičnoj filijali pomagalo čije se obnavljanje vrši u roku od sedam dana od dana isporuke istovrsnog pomagala.

Mišljenje iz st. 3 i 4. ovog člana ne može biti starije od 12 meseci.

Vraćanje pomagala

Član 27.

Ako je uzrok prestanka potrebe za korišćenjem pomagala smrt osiguranog lica, zakonski zastupnik osiguranog lica ili naslednik osiguranog lica, dužan je da vrati pomagalo matičnoj filijali.

DOPLATA ZA POMAGALA

Član 28.

Za sva pomagala iz Liste pomagala Republički fond određuje najviši iznos naknade koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Osigurano lice ima pravo na doplatu za pomagalo iste vrste većeg standarda od standarda koji je propisan u članu 3. stav 2. ovog pravilnika.

Doplata iz stava 2. ovog člana je razlika između naknade iz stava 1. ovog člana i cene istog pomagala većeg standarda od standarda koji je propisan u članu 3. stav 2. ovog pravilnika.

Osigurano lice doplatu iz stava 3. ovog člana obezbeđuje iz sopstvenih sredstava, odnosno sredstava dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Održavanje pomagala, servis, popravka i zamena dela pomagala iz stava 2. ovog člana obezbeđuje se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja do visine najviše propisane naknade za pomagalo i delove pomagala koji bi osigurano lice dobilo po standardu iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika.

Ukoliko pomagalo većeg standarda od standarda koji je propisan u članu 3. stav 2. ovog pravilnika sadrži delove pomagala koje ne sadrži pomagalo iz Liste pomagala, troškove dela pomagala većeg standarda snosi osigurano lice u celosti iz sopstvenih sredstava, odnosno sredstava dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Pravo na pomagalo većeg standarda od standarda propisanog ovim pravilnikom osigurano lice ostvaruje na osnovu Izjave za obezbeđivanje većeg standarda koju daje na Obrascu VS koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Obrazac VS).

Obrazac VS popunjava se u četiri primerka, po dva za isporučioca pomagala i osigurano lice.

Jedan primerak Obrasca VS iz stava 7. ovog člana isporučilac pomagala dostavlja matičnoj filijali, a osigurano lice zdravstvenoj ustanovi u kojoj je zaposlen specijalista odgovarajuće specijalnosti koji je propisao pomagalo.

XIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 29.

Osigurana lica koja su započela postupak ostvarivanja prava na pomagalo po Pravilniku o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 52/12, 62/12 - ispravka, 73/12 - ispravka, 1/13, 7/13 - ispravka, 112/14, 114/14 - ispravka, 18/15, 19/17, 29/17 - ispravka, 2/19, 16/19 i 82/19), okončaće postupak ostvarivanja prava na pomagalo po odredbama tog pravilnika, osim ako su odredbe ovog pravilnika povoljnije za osigurano lice.

Član 30.

Ugovori koje je Republički fond za zdravstveno osiguranje zaključio sa isporučiocima pomagala na osnovu člana 10. Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 52/12, 62/12 - ispravka, 73/12 - ispravka, 1/13, 7/13 - ispravka, 112/14, 114/14 - ispravka, 18/15, 19/17, 29/17 - ispravka, 2/19, 16/19 i 82/19) važe do isteka roka na koji su zaključeni, a najkasnije do 31. decembra 2020. godine.

Član 31.

Osigurano lice Republičkog fonda koje je i korisnik prava po propisima kojima se uređuje boračko-invalidska zaštita, ostvaruje pravo na pomagala iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa ovim pravilnikom, pod uslovom da pravo na određeno pomagalo nije ostvarilo po propisima o boračko-invalidskoj zaštiti.

Član 32.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 52/12, 62/12 - ispravka, 73/12 - ispravka, 1/13, 7/13 - ispravka, 112/14, 114/14 - ispravka, 18/15, 19/17, 29/17 - ispravka, 2/19, 16/19 i 82/19), osim odredaba člana 10, Obrasca OPP i Obrasca reversa, koji prestaju da važe 31. decembra 2020. godine.

Član 33.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim Obrasca OPP i Obrasca reversa koji se primenjuju od 1. januara 2021. godine.

LISTA POMAGALA

-pogledati prilog-

ŠIFARNIK POMAGALA

-pogledati prilog-

NAPOMENA: Obrazac OPP se primenjuje od 1. januara 2021. godine.

http://propissoft.profisistem.rs/Regulations/37717/Images/image1.jpg

 


 

NAPOMENA: Obrazac reversa se primenjuje od 1. januara 2021. godine.

 

http://propissoft.profisistem.rs/Regulations/37717/Images/image4.jpg

 

http://propissoft.profisistem.rs/Regulations/37717/Images/image5.jpg

IZMENE:

Na osnovu člana 70. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 25/19),

Ministar zdravlja donosi

Pravilnik o izmenama Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik je objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 42/2020 od 25. marta 2020. god.

Član 1.

U Pravilniku o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službeni glasnik RS”, broj 5/20), u Listi pomagala, u tački 2) Ortotička sredstva (ortoze), u delu Ortoze za kičmu - spinalne ortoze, šifra 201 „Pectus carinatum aparat”, menja se i glasi:

Šifra

Naziv pomagala

Indikacije

Propisivanje

Obrazac za propisivanje pomagala

Rok trajanja najmanje u mesecima

Obaveza vraćanja pomagala

Doplata

Napomena

I grupa do 18g

II grupa preko 18g

1

2

3

4

5

6

7

8

9

201

Pectus carinatum aparat

Osigurano lice do 16 godina života kod koga postoji:

-Pectum carinatum Q67.7

- specijalista fizikalne medicine ili specijalista ortopedije

-lekarska komisija

- overa filijale

-provera funkcionalnosti

Obrazac OPP

12

-

NE

DA

Član 2.

U tački 3) Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave, u delu Sanitarne sprave, šifra 230 „Senzor za očitavanje kontinuiranog merenja nivoa šećera”, menja se i glasi:

Šifra

Naziv pomagala

Indikacije

Propisivanje

Obrazac za propisivanje pomagala

Rok trajanja najmanje u mesecima

Obaveza vraćanja pomagala

Doplata

Napomena

I grupa do 18g

II grupa preko 18g

1

2

3

4

5

6

7

8

9

230

Senzor za očitavanje kontinuiranog merenja nivoa šećera

Osigurano lice obolelo od D. Mellitus tip I uzrasta do 18 godina života, na terapiji insulinskom pumpom.

Za prvo propisivanje:

- specijalista pedijatrije - endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa;

-lekarska komisija;

-overa filijale

Obrazac OPP

NE

NE

Osigurano lice, prema roku trajanja senzora, dobija do 52 senzora za 12 meseci.

Pomagalo se izdaje za period od tri meseca.

Za naredna propisivanja:

- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste pedijatrije - endokrinologa zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa.

Obrazac OPP

Osigurano lice obolelo od D. Mellitus uzrasta do 18 godina života sa nestabilnim (brittle) dijabetesom (učestale hipo i hiper glikemije koje onemogućavaju optimalnu glikoregulaciju)

Za prvo propisivanje:

- specijalista pedijatrije - endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa;

-lekarska komisija;

-overa filijale

Obrazac OPP

Za naredna propisivanja:

- izabrani lekar uz mišljenje specijaliste pedijatrije - endokrinologa zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa.

Obrazac OPP

Osigurano lice obolelo od D. Mellitus tip I starije od 18 godina života, koje je ostvarilo pravo na insulinsku pumpu iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiuranja.

Za prvo propisivanje:

-specijalista interne medicine - endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa;

-lekarska komisija;

-overa filijale.

Obrazac OPP

Za naredna propisivanja:

-izabrani lekar uz mišljenje specijaliste interne medicine - endokrinologa zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa.

Obrazac OPP

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 110-00-120/2020-05

U Beogradu, 23. marta 2020. godine

Ministar,

dr Zlatibor Lončar, s.r.    Biblioteka za slepe „mr Omer Marinkov“ je obogatila kolekciju Zvučnih knjiga za decu i omladinu kompletiranjem popularnog serijala započetog 1. knjigom Hajduk u Beogradu, Gradimira Stojkovića.

    Snimljena su četiri nedostajuća naslova:

„Hajduk iz Beograda“(3 deo), 

„Hajduk s druge strane“(5 deo), 

„Hajduk čuva domovinu“ (6 deo) i 

„Hajduk ostaje hajduk (7. Deo)

Snimanje knjiga je podržano projektom “Solidarnost pre svega”, fondacije Ane i Vlade Divac. 

Funkcionisanje Biblioteke i korisničkih usluga je kontinuirano i održivo, ali je neophodno obezbediti dodatna finasijska sredstva za sprovođenje godišnjeg programa rada – snimanje novih Audio knjiga kako bi se zadovoljile potrebe slepih čitalaca.

U Srbiji, kao zemlji u razvoju, dostupnost štampanih izdanja je  i procenjuje se na oko 3%. Marakeški sporazum, koji je skupština Srbije ratifikovala u januaru ove godine, omogućava organizacijama slepih i slabovidih da slobodno prilagođavaju štampana izdanja za neprofitnu distribuciju.

Realizacija ovog projekta je dala doprinos i podršku razrešavanju “knjiške nestašice”, teškom nedostatku knjiga u formatima koji su pogodni za ljude sa invaliditetom kako bi se slepima i onima koji ne mogu da čitaju štampani tekst omogućilo da imaju ista iskustva kao i osobe koje nemaju tih poteškoća.

Kompletan serijal od sedam zvučnih knjiga naši korisnici mogu poručiti i dobiti na kućnu adresu kao i slušati putem Audio biblioteke na internet stranici Saveza.

Ovaj tekst je napisan u okviru projekta Ublažavanje socijalnih i ekonomskih posledica pandemije COVID-19 u Srbiji, koji realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD (BTD) i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).


  

Projekat „Sačuvajmo trajno fonoteku zvučnih knjiga Saveza slepih Vojvodine“ je podržao Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.

Savez slepih Vojvodine je realizovao projekat u periodu od 15. juna –20. septembra 2020. godine.

Realizacijom projekta je omogućena digitalizacija 11 naslova zvučnih knjiga presnimljenih sa matrica 35 master traka.

 

Digitalizovani zvučni snimci su presnimljeni sa ukupno - 35 master traka snimanih analognom tehnikom.

Snimljeni materijal je presnimljen i obrađen  u odgovarajući digitalni kvalitete i podeljen na kraće najavne fajlove pogodne za naše korisnike. 

Sve obrađene digitalne zvučne knjige su dokumentovane i uskladištene na eksterne hard diskove.

         Omogućen je dostupan željeni format – zvučne knjige svim registrovanim korisnicima biblioteke “mr Omer Marinkov”,  Saveza slepih Vojvodine.

preko NAS sisteme u multifunkcionalnoj čitaonici u prostoru biblioteke;

-  postavljanjem na Gugl drajv za on- line slušanje putem Veb sajta Saveza slepih Vojvodine / odeljak Zvučna biblioteka;

-  dostavljenjem na kućnu adresu bibliotečkih primeraka kompakt diskova koji su kopirani, odštampani i evidentirani u bazu podataka naše biblioteke za slepe.

Zvučne knjige digitalizovane i fajlovane  - prenešene sa matrica snimljenih četvorokanalnom analognom tehnikom na kompakt diskove u MP3 formatu:

1.Stefanović, Branko: Osnovi rehabilitacije lica oštećenog vida – 1 CD-3,59h

2.Živković, Roko: Interna medicina (priručnik za srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje) – 1 CD-22h55m

3.Vuković, Dragan: Kineziterapija (za 4. razred zdravstvene struke ) – 1 CD-12h33m

    4.Simenon, Žorž: Kineske senke – 1 CD-4,12h

5.Kesel, Žozef: Putevi nesreće – 2 CD-45h08m

6.Dima, Aleksandar: Gospođa de Monsoro – 2 CD-30h50m

7.Handke, Peter: Zimsko putovanje do reka Dunava, Save, Morave i Drine ili Pravda za Srbiju – 1 CD-2h44m

8.Majler, Norman: Drevne večeri – 1 CD-31h47m

9.Solženjicin, Aleksandar: U prvom krugu – 2 CD-29h34m

    10.Forsajt, Frederik: Ikona – 1 CD-15,47h

    11.Britanski putnici u našim krajevima u XIX veku - 1 CD-5,04h

 

    PRAVO NA ČITANJE


    AKCIJA PRIKUPLJANJA SREDSTAVA ZA PROIZVODNJU NOVIH AUDIO KNJIGA ZA SLEPE U SPECIJALNOJ BIBLIOTECI ZA SLEPE „MR OMER MARINKOV“

    Poziv pravnim i fizičkim licima za novčane donacije i druge vrste pomoći u cilju dugoročne održivosti

    Ovom akcijom želimo da vam skrenemo pažnju na problematiku slepih i drugih „čitalačkih invalida“ u cilju razrešavanju “knjiške nestašice”, teškom nedostatku knjiga u formatima koji su pogodni za ljude sa invaliditetom kako bi se slepima i onima koji ne mogu da čitaju štampani tekst omogućilo da imaju ista iskustva kao i osobe koje nemaju tih poteškoća.


Nastavi sa čitanjem

 

                  Savez slepih Vojvodine  70 godina rada i postojanja

 

 

      Savez slepih Vojvodine  obeležava značajan jubilej - 70 godina postojanja i kontinuiranog rada i delovanja u cilju ostvarivanja potreba i interesa slepih i slabovidih. Zalažemo se da naši članovi kao  deo društvene zajednice  daju svoj doprinos  društveno-ekonomskom razvoju i promovisanju suštinskih vrednosti koje su najbitnije za razbijanje predrasuda i ravnopravno uključivanje u sve sfere života i rada. Ovaj višedecenijski period bio je obeležen i velikom dinamikom društvenih kretanja i promena  koje su se neminovno odražavale i na položaj i uslove rada naše organizacije.

      Uprkos brojnim teškoćama održan je kontinuitet delovanja i Savez slepih je uspeo da se afirmiše u svojoj društvenoj ...ulozi kao dobrovoljna humanitarna invalidska organizacija, čija se delatnost odlikuje specifičnim ciljevima i zadacima. Slepi i slabovidi građani Vojvodine dobrovoljno se udružuju u Savez na bazi uzajamnosti i solidarnosti, da bi se snagom svoje organizovanosti i svojim društveno verifikovanim rezultatima izborili za takve uslove rada koji će obezbediti bolji život slepih i odgovarajuće poštovanje društva u celini.

       Začeci organizovanja i rada slepih  lica nastaju odmah nakon oslobođenja zemlje, posle Drugog svetskog rata. U početku se ono odvija dosta stihijno, zasnivajući se na samoorganizovanju. Nakon osnivanja Udruženja slepih Jugoslavije i Udruženja slepih Srbije, 1946. godine dolazi i do osnivanja Pokrajinskog odbora udruženja slepih za Autonomnu Pokrajinu  Vojvodinu koji je osnovan na osnovu Pravila Udruženja slepih Jugoslavije od 1949. godine.

Ovom prilikom ne smemo zaboraviti osnivače: Vardić Savu, Blagojević Tomu, Budimirović Nikolu, Živić Ljubicu, Lakobrija Miloša, Milošević Cvetana, Milenković Katicu, Mrkić Đuru, Šoškić Draganu i Gložanski Vojina.

     U funkcionalnom  i organizacionom smislu pokrajinska organizacija je po svojim aktivnostima bila u stalnom usponu , organizaciono se učvršćivala, širila područje i obim svog delovanja, podižući kvalitet rada, da bi danas izrasla u dobro organizovanu humanitarno društvenu organizaciju slepih i slabovidih.

Same početke delovanja karakteriše mukotrpan rad na okupljanju slepih i njihovom organizovanju. Ipak u relativno kratkom vremenu slepa lica su se udružila u različite oblike zadruga, udruženja, radionica i sl. koje su se kasnije povezivale u sreske organizacije slepih. Tako su u različita vremena osnovane organizacije u Zrenjaninu, Novom Sadu, Kikindi, Bačkoj Palanci, Kačarevu docnije Pančevu, Veterniku, Vršcu, Subotici, Somboru, Odžacima, Kuli, Rumi, Sremskoj Mitrovici, Vrbasu, Kovinu, Bečeju i drugim mestima.

Brojne su ličnosti, poznate i nepoznate, sa puno entuzijazma, upornosti, požrtvovanja i uz izuzetne napore, unosile  sebe u taj rad, nastojeći da razbiju predrasude o slepima, radile na okupljanju slepih i njihovom organizovanju.

Nije moguće ovom prilikom imenovati sve zaslužne aktiviste, predsednike, sekretare, rukovodioce i  učesnike u različitim aktivnostima. Zato želimo da kažemo da prema njima gajimo duboko osećanje poštovanja i priznanja, a onima koji više nisu među nama osećanje dužnog pijeteta, zahvalnost i nezaborav.

      Opšta karakteristika razvoja organizacije mogla bi se izraziti većom brigom za egzistencijalna pitanja članstva . Savez je u to vreme imao značajnu ulogu i u rešavanju stambenih problema i zapošljavanja slepih i uspevao da iznađe privremena i stalna rešenja uz svesrdnu pomoć pre svega lokalnih organa vlasti.

Osetan je napredak u mobilisanju članstva za učestvovanje u nizu društvenih aktivnosti. Ostvaruju se značajni rezultati u oblasti školovanja, rehabilitacije, zapošljavanja, socijalnog zbrinjavanja, kulturnog uzdizanja, sportskih aktivnosti – posebno šaha.

      Oblici kulturno-prosvetnog delovanja bili su najčešće muzičko-zabavnog karaktera. Već tada su postizani zapaženi rezultati, formirana su kulturno-umetnička društva kao što su: Kulturno umetnička društva  „Vuk Karadžić“ u Bačkoj Palanci, „Jedinstvo“ u Zrenjaninu,  „Polet“ u Novom Sadu i drugi. Održavane su brojne kulturne manifestacije, koncerti, muzičke smotre, takmičenja. Istovremeno se povećavao broj spoljnih saradnika među videćim osobama. Da bi se podstaklo opismenjavanje slepih na Brajevom pismu organizovani su brojni tečajevi a u ovom periodu je bio osnovan fond za stipendiranje slepih srednjoškolaca i studenata. Iako u skromnim uslovima otpočelo se sa slanjem slepih na oporavak i odmor u rekreativne centre.

      U oblasti sporta čine se pokušaji da se intenzivira bavljenje pojedinim sportskim disciplinama koje odgovaraju fizičkim i psihičkim mogućnostima slepih kao što je atletski višeboj. Ispoljava se veliki interes za šah. Ekipe šahista učestvuju na brojnim takmičenjima, kako slepih tako i videćih osoba, a pojedini napreduju čak do majstorskih kandidata i FIDE majstora. Naš savez je redovno davao dva do tri člana u šahovsku i sportsku reprezentaciju zemlje za takmičenja na međunarodnim suretima, svetskim prvenstvima i olimpijadama na kojima su osvajali medalje i danas imamo 9 sportista  nosioca nacionalnih penzija.

      Moramo spomenuti i značajne rezultate naših kuglaša koji su  na svetskim i evropskim takmičenjima osvojili više zlatnih, srebrnih i bronzanih odličja

      U periodu društveno-ekonomskog prosperiteta 70-tih i 80-tih godina, upornim zalaganjem Savez je doprineo da državni organi donesu brojne sistemske mere kojima se poboljšava materijalni i društveni položaj slepih kojima se stvaraju uslovi za njihovu potpunu integraciju u društveni život. Proširenjem delatnosti organizacija i Saveza na šira područja društvenog života u radu slepih postignut je kvalitet, obogaćeni su oblici i sadržaj rada, pre svega započinjanjem bibliotečke i informativne delatnosti i osnivanjem biblioteke za slepe i proširene su mogućnosti za rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje. Savez je izgradio nov poslovni prostor i formirao preduzeće za radno osposobljavanje invalida „Luj Braj „u okviru kojeg su bile dve radne jedinice: Zaštitna radionica i Pan  radio. Kroz Zaštitnu radionicu trajno je rešena materijalna egzistencija preko 60 slepih i njihovih porodica .

     Biblioteka za slepe kao organizaciona jedinica Saveza slepih Vojvodine koja danas nosi naziv „Mr Omer Marinkov“ postoji od 1979, godine kada je donet akt o osnivanju. Nešto kasnije,  izgradnjom novog prostora  stvoreni su uslovi da se opreme tonski studiji za snimanje zvučnih dela i časopisa i za smeštaj celokupnog  zvučnog i Brajevog fonda knjiga. Ovo značajno ulaganje u resurse Saveza podržali su i finasijski omogućili Pokrajinski organi, fondovi i donatori.  Od svog osnivanja do danas se kontinuirano i proritetno razvijala bibliotečka i informativna delatnost formiranjem značajnog bibliotečkog fonda zvučnih i Brajevih knjiga, proizvodnjom i distribucijom časopisa za slepe,  snimanjem zvučnih knjiga, štampanjem na Brajevom pismu, stvaranjem mreže korisnika i osavremenjavanjem korisničnog servisa i pristupačnosti.

     U sadašnjem trenutku i u perspektivi razvoja Saveza  akcenat je na kreiranju savremene biblioteke u uslovima korišćenja digitalne i informacione računarske opreme u što većem obimu, korišćenje adaptivnih računarskih tehničkih i programskih inovacija i informatičko opismenjavanje slepih i slaobividih. Ovo je jedan odprioritetnih ciljeva koji je sa jedne strane podstaknut razvojem slepima dostupnih tehnika i sa druge strane jedan od bazičnih uslova  neophodnih za prevazilaženje diskriminacije i jačanje integracije ove grupacije  u obrazovanju, društvenom i radnom angažovanju, a u cilju jačanja njhove informativne i kulturne dobrobiti. Tako danas  imamo i internet biblioteku kao i multifunkcionalnu čitaonicu, prilagodjenu našim članovima sa mogućnošću pristupa i preuzimanja odabranih Zvučnih knjiga, školske i stručne literature celokupne naše digitalne zvučne biblioteke. Zahvaljujući podršci  Pokrajinskog Sekretarijata za informacije danas redovno izdajemo četiri zvučna časopisa „Odjek“, “Dečiji odjek“, “Svet žene“, časopis na mađarskom jeziku „Vishong“ kao i časopis na brajevom pismu „Vidici“.

     Posebnu pažnju posvećujemo našim mlađim članovima, deci i mladima na školovanju u redovnim školama i specijalnim odeljenjima individualnom podrškom, razmenom iskustava, snabdevanjem dostupnim materijalima obrazovne i književne literature  primerene njihovom uzrastu.

     Savez je bio i jedan od inicijatora za formiranje posebnog odeljenja za slepu decu u školi „Milan Petrović“.

     Savez  slepih Vojvodine, od svog osnivanja do danas sprovodio je i druge zadatke vezane za kulturnu delatnost: takmičenja u čitanju i pisanju na Brajevom pismu, opismenjavanje kasnije oslepelih članova, književne večeri i druge manifestacije i programe.

      U različitim vremenima i okolnostima sačuvali smo ugled kao organizacija koja se odazivala na najakutnije probleme i potrebe  slepih i slabovidih osoba. Ovakva kontinuirana aktivnost nam je obezbedila mesto u društvenoj zajednici i medju invalidskim organizacijam.

      Poslednje dve decenije  rada u  uslovima društvenih i ekonomskih promena i tranzicije kao organizacija smo svoje aktivnosti usmerili na očuvanje nekih nasledjenih prava  i unošenje novih koja bi omogućila dostojno življenje i bolju integraciju u sredinu . S druge strane smo razvijali specifične programe  kojima smo odgovarali na različite potrebe i interese slepih .

      Rezultatima naših aktivnosti naročito u oblasti  jednakih prava nismo u potpunosti zadovoljni. Još uvek su naši članovi uskraćeni za neka prava zbog nepostojanja odgovarajućih zakonskih odredbi ili nesprovodjenja postojećih posebno u oblasti zapošljavanja i dostupnosti savremenih tehničkih  pomagala.

      Danas Savez slepih Vojvodine okuplja 3500 članova u dvanaest organizacija  Pančevo, Zrenjanin, Novi Sad, Kikinda, Senta, Ruma, Inđija, Kula, Bačka Palanka, Sombor, Subotica i Sremska Mitrovica.

      Resorno ministarstvo Srbije percipira Savez slepih Vojvodine kao jednu od najrazvijenijih i najbolje organizovanih invalidskih organizacija u Srbiji i ponosni smo na  uslove rada, otvorenost prema članstvu  i rezultate  koje smo u zadnjoj deceniji ostvarili u svim oblastima rada i delovanja .

     Posebno se moramo zahvaliti Ministarstvu za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja kao i Pokrajinskoj vladi i Sekretarijatima koji su prepoznali značaj naše organizacije i od kojih imamo veliku podršku.

     Osnovni cilj Saveza je pomoć slepima i slabovidima radi zadovoljenja  njihovih  potreba u svakodnevnom životu i radu. U tu svrhu Savez mora  da animira i daje smernice za delovanje članstvu i lokalnim organizacijama u Vojvodini kao i da realizuje različite programe i aktivnosti kako bi osnažili uticaj i učinili vidljivim ovu populaciju građana.

      Poruka sedamdestogodišnjeg delovanja nas obavezuje da sačuvamo kako materijalne tako i vrednosne i duhovne tekovine, da odgovorimo na potrebe i interese članstva pred izazovima  i  prednostima savremenog i budućeg društva i odgovorno vodimo politiku boljitka i prosperiteta kako bi bili dostojni nastavljači dela predhodnika vodeći računa o generacijama slepih i slabovidih koje dolaze.

     Nemaju slepi i slabovidi različite potrebe u odnosu na videće, samo je način njihovog zadovoljavanja specifičan i to je prostor u kojem očekujemo razumevanje i podršku šire društvene zajednice, ako mi njih ne vidimo oni nas moraju  i čuti i videti i to je zadatak svih zadataka Saveza.

 

Savez slepih Vojvodine

                                                                             Predsednik  Panin Vladimir

                                                                               

 

     Održana promocija projekta Voice Painting - Kulturnog centra Mladost

     Originalna produkcija audio izdanja dostupna korisnicima Biblioteke

     „mr Omer Marinkov“

     U okviru programa obeležavanja 70 godina Saveza slepih Vojvodine, 15. oktobra u 10 časova u bilioteci Saveza održana je promocija projekta VOICE PAINTING , koji je je sufinansirala Fondacija „Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture“ po Konkursu za povećanje pristupačnosti ustanova kulture u Gradu Novom Sadu i zoni 021 u 2018. Projekat je realizovala Ustanova za kulturu i obrazovanje, Kulturni centar Mladost, Futog u partnerstvu sa SSV.

     Na promociji su o iskustvima rada na ovom projektu, protekloj saradnji i mogućnostima pristupačnosti u kulturi govorili ispred Saveza - Jasna Negovanović, Anđelka Ružin, ispred KC Mladost - Aleksandra Dobrin i Milan Stepanov i ispred Fondacije Fondacija „Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture“ - Vuk Radulović.

     Rezultat ovog uspešnog i korisnog projekta je 10 novih audio knjiga – dela savremenih domaćih pisaca. Odabrane knjiga relizovane u originalnoj produkciji KC Mladost su ustupljene biblioteci Saveza i tako postale dostupne celokupnoj čitalačkoj mreži korisnika biblioteke.

     Poklon primerci su predati i gostima - Biblioteci za slijepe i slabovide Republike srpske i biblioteci “dr Milan Budimir” Saveza slepih Srbije.

    
ALUMNI KLUB FONDACIJE „DR. ZORAN ĐINĐIĆ“

 

Donirao studijsku opremu u vrednosti oko 150.000,00 dinara
   Savez slepih Vojvodine je društveno humanitarna organizacija koja okuplja slepa i slabovida lica koja žive na teritoriji Vojvodine u cilju organizovanog rada na zadovoljavanju  njihovih specifičnih potreba i interesa. Savez slepih Vojvodine, se od svog osnivanja, 1949. godine, kontinuirano angažuje da se položaj slepih u različitim oblastima života i rada poboljša, kako bi se u što većoj meri umanjile posledice ovog teškog hendikepa. U Vojvodini je evidentirano 3327 slepih lica koja su teritorijalno organizovana u 13 međuopštinskih i gradskih organizacija: Novi sad, Bačka Palanka, Zrenjanin, Ruma, Inđija, Pančevo, Sremska Mitrovica, Kikinda, Sombor, Kula, Subotica, Senta i Vršac .


Nastavi sa čitanjem


     Izradu web sajta i internet portala online zvučne biblioteke Saveza slepih Vojvodine omogućio NIS Gazprom Neft u partnerstvu sa Gradom Novim Sadom