Dobrodošli na sajt Saveza slepih Vojvodine


    Biblioteka za slepe „mr Omer Marinkov“ je obogatila kolekciju Zvučnih knjiga za decu i omladinu kompletiranjem popularnog serijala započetog 1. knjigom Hajduk u Beogradu, Gradimira Stojkovića.

    Snimljena su četiri nedostajuća naslova:

„Hajduk iz Beograda“(3 deo), 

„Hajduk s druge strane“(5 deo), 

„Hajduk čuva domovinu“ (6 deo) i 

„Hajduk ostaje hajduk (7. Deo)

Snimanje knjiga je podržano projektom “Solidarnost pre svega”, fondacije Ane i Vlade Divac. 

Funkcionisanje Biblioteke i korisničkih usluga je kontinuirano i održivo, ali je neophodno obezbediti dodatna finasijska sredstva za sprovođenje godišnjeg programa rada – snimanje novih Audio knjiga kako bi se zadovoljile potrebe slepih čitalaca.

U Srbiji, kao zemlji u razvoju, dostupnost štampanih izdanja je  i procenjuje se na oko 3%. Marakeški sporazum, koji je skupština Srbije ratifikovala u januaru ove godine, omogućava organizacijama slepih i slabovidih da slobodno prilagođavaju štampana izdanja za neprofitnu distribuciju.

Realizacija ovog projekta je dala doprinos i podršku razrešavanju “knjiške nestašice”, teškom nedostatku knjiga u formatima koji su pogodni za ljude sa invaliditetom kako bi se slepima i onima koji ne mogu da čitaju štampani tekst omogućilo da imaju ista iskustva kao i osobe koje nemaju tih poteškoća.

Kompletan serijal od sedam zvučnih knjiga naši korisnici mogu poručiti i dobiti na kućnu adresu kao i slušati putem Audio biblioteke na internet stranici Saveza.

Ovaj tekst je napisan u okviru projekta Ublažavanje socijalnih i ekonomskih posledica pandemije COVID-19 u Srbiji, koji realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD (BTD) i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).


  

Projekat „Sačuvajmo trajno fonoteku zvučnih knjiga Saveza slepih Vojvodine“ je podržao Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.

Savez slepih Vojvodine je realizovao projekat u periodu od 15. juna –20. septembra 2020. godine.

Realizacijom projekta je omogućena digitalizacija 11 naslova zvučnih knjiga presnimljenih sa matrica 35 master traka.

 

Digitalizovani zvučni snimci su presnimljeni sa ukupno - 35 master traka snimanih analognom tehnikom.

Snimljeni materijal je presnimljen i obrađen  u odgovarajući digitalni kvalitete i podeljen na kraće najavne fajlove pogodne za naše korisnike. 

Sve obrađene digitalne zvučne knjige su dokumentovane i uskladištene na eksterne hard diskove.

         Omogućen je dostupan željeni format – zvučne knjige svim registrovanim korisnicima biblioteke “mr Omer Marinkov”,  Saveza slepih Vojvodine.

preko NAS sisteme u multifunkcionalnoj čitaonici u prostoru biblioteke;

-  postavljanjem na Gugl drajv za on- line slušanje putem Veb sajta Saveza slepih Vojvodine / odeljak Zvučna biblioteka;

-  dostavljenjem na kućnu adresu bibliotečkih primeraka kompakt diskova koji su kopirani, odštampani i evidentirani u bazu podataka naše biblioteke za slepe.

Zvučne knjige digitalizovane i fajlovane  - prenešene sa matrica snimljenih četvorokanalnom analognom tehnikom na kompakt diskove u MP3 formatu:

1.Stefanović, Branko: Osnovi rehabilitacije lica oštećenog vida – 1 CD-3,59h

2.Živković, Roko: Interna medicina (priručnik za srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje) – 1 CD-22h55m

3.Vuković, Dragan: Kineziterapija (za 4. razred zdravstvene struke ) – 1 CD-12h33m

    4.Simenon, Žorž: Kineske senke – 1 CD-4,12h

5.Kesel, Žozef: Putevi nesreće – 2 CD-45h08m

6.Dima, Aleksandar: Gospođa de Monsoro – 2 CD-30h50m

7.Handke, Peter: Zimsko putovanje do reka Dunava, Save, Morave i Drine ili Pravda za Srbiju – 1 CD-2h44m

8.Majler, Norman: Drevne večeri – 1 CD-31h47m

9.Solženjicin, Aleksandar: U prvom krugu – 2 CD-29h34m

    10.Forsajt, Frederik: Ikona – 1 CD-15,47h

    11.Britanski putnici u našim krajevima u XIX veku - 1 CD-5,04h

 

    PRAVO NA ČITANJE


    AKCIJA PRIKUPLJANJA SREDSTAVA ZA PROIZVODNJU NOVIH AUDIO KNJIGA ZA SLEPE U SPECIJALNOJ BIBLIOTECI ZA SLEPE „MR OMER MARINKOV“

    Poziv pravnim i fizičkim licima za novčane donacije i druge vrste pomoći u cilju dugoročne održivosti

    Ovom akcijom želimo da vam skrenemo pažnju na problematiku slepih i drugih „čitalačkih invalida“ u cilju razrešavanju “knjiške nestašice”, teškom nedostatku knjiga u formatima koji su pogodni za ljude sa invaliditetom kako bi se slepima i onima koji ne mogu da čitaju štampani tekst omogućilo da imaju ista iskustva kao i osobe koje nemaju tih poteškoća.


Nastavi sa čitanjem

 

                  Savez slepih Vojvodine  70 godina rada i postojanja

 

 

      Savez slepih Vojvodine  obeležava značajan jubilej - 70 godina postojanja i kontinuiranog rada i delovanja u cilju ostvarivanja potreba i interesa slepih i slabovidih. Zalažemo se da naši članovi kao  deo društvene zajednice  daju svoj doprinos  društveno-ekonomskom razvoju i promovisanju suštinskih vrednosti koje su najbitnije za razbijanje predrasuda i ravnopravno uključivanje u sve sfere života i rada. Ovaj višedecenijski period bio je obeležen i velikom dinamikom društvenih kretanja i promena  koje su se neminovno odražavale i na položaj i uslove rada naše organizacije.

      Uprkos brojnim teškoćama održan je kontinuitet delovanja i Savez slepih je uspeo da se afirmiše u svojoj društvenoj ...ulozi kao dobrovoljna humanitarna invalidska organizacija, čija se delatnost odlikuje specifičnim ciljevima i zadacima. Slepi i slabovidi građani Vojvodine dobrovoljno se udružuju u Savez na bazi uzajamnosti i solidarnosti, da bi se snagom svoje organizovanosti i svojim društveno verifikovanim rezultatima izborili za takve uslove rada koji će obezbediti bolji život slepih i odgovarajuće poštovanje društva u celini.

       Začeci organizovanja i rada slepih  lica nastaju odmah nakon oslobođenja zemlje, posle Drugog svetskog rata. U početku se ono odvija dosta stihijno, zasnivajući se na samoorganizovanju. Nakon osnivanja Udruženja slepih Jugoslavije i Udruženja slepih Srbije, 1946. godine dolazi i do osnivanja Pokrajinskog odbora udruženja slepih za Autonomnu Pokrajinu  Vojvodinu koji je osnovan na osnovu Pravila Udruženja slepih Jugoslavije od 1949. godine.

Ovom prilikom ne smemo zaboraviti osnivače: Vardić Savu, Blagojević Tomu, Budimirović Nikolu, Živić Ljubicu, Lakobrija Miloša, Milošević Cvetana, Milenković Katicu, Mrkić Đuru, Šoškić Draganu i Gložanski Vojina.

     U funkcionalnom  i organizacionom smislu pokrajinska organizacija je po svojim aktivnostima bila u stalnom usponu , organizaciono se učvršćivala, širila područje i obim svog delovanja, podižući kvalitet rada, da bi danas izrasla u dobro organizovanu humanitarno društvenu organizaciju slepih i slabovidih.

Same početke delovanja karakteriše mukotrpan rad na okupljanju slepih i njihovom organizovanju. Ipak u relativno kratkom vremenu slepa lica su se udružila u različite oblike zadruga, udruženja, radionica i sl. koje su se kasnije povezivale u sreske organizacije slepih. Tako su u različita vremena osnovane organizacije u Zrenjaninu, Novom Sadu, Kikindi, Bačkoj Palanci, Kačarevu docnije Pančevu, Veterniku, Vršcu, Subotici, Somboru, Odžacima, Kuli, Rumi, Sremskoj Mitrovici, Vrbasu, Kovinu, Bečeju i drugim mestima.

Brojne su ličnosti, poznate i nepoznate, sa puno entuzijazma, upornosti, požrtvovanja i uz izuzetne napore, unosile  sebe u taj rad, nastojeći da razbiju predrasude o slepima, radile na okupljanju slepih i njihovom organizovanju.

Nije moguće ovom prilikom imenovati sve zaslužne aktiviste, predsednike, sekretare, rukovodioce i  učesnike u različitim aktivnostima. Zato želimo da kažemo da prema njima gajimo duboko osećanje poštovanja i priznanja, a onima koji više nisu među nama osećanje dužnog pijeteta, zahvalnost i nezaborav.

      Opšta karakteristika razvoja organizacije mogla bi se izraziti većom brigom za egzistencijalna pitanja članstva . Savez je u to vreme imao značajnu ulogu i u rešavanju stambenih problema i zapošljavanja slepih i uspevao da iznađe privremena i stalna rešenja uz svesrdnu pomoć pre svega lokalnih organa vlasti.

Osetan je napredak u mobilisanju članstva za učestvovanje u nizu društvenih aktivnosti. Ostvaruju se značajni rezultati u oblasti školovanja, rehabilitacije, zapošljavanja, socijalnog zbrinjavanja, kulturnog uzdizanja, sportskih aktivnosti – posebno šaha.

      Oblici kulturno-prosvetnog delovanja bili su najčešće muzičko-zabavnog karaktera. Već tada su postizani zapaženi rezultati, formirana su kulturno-umetnička društva kao što su: Kulturno umetnička društva  „Vuk Karadžić“ u Bačkoj Palanci, „Jedinstvo“ u Zrenjaninu,  „Polet“ u Novom Sadu i drugi. Održavane su brojne kulturne manifestacije, koncerti, muzičke smotre, takmičenja. Istovremeno se povećavao broj spoljnih saradnika među videćim osobama. Da bi se podstaklo opismenjavanje slepih na Brajevom pismu organizovani su brojni tečajevi a u ovom periodu je bio osnovan fond za stipendiranje slepih srednjoškolaca i studenata. Iako u skromnim uslovima otpočelo se sa slanjem slepih na oporavak i odmor u rekreativne centre.

      U oblasti sporta čine se pokušaji da se intenzivira bavljenje pojedinim sportskim disciplinama koje odgovaraju fizičkim i psihičkim mogućnostima slepih kao što je atletski višeboj. Ispoljava se veliki interes za šah. Ekipe šahista učestvuju na brojnim takmičenjima, kako slepih tako i videćih osoba, a pojedini napreduju čak do majstorskih kandidata i FIDE majstora. Naš savez je redovno davao dva do tri člana u šahovsku i sportsku reprezentaciju zemlje za takmičenja na međunarodnim suretima, svetskim prvenstvima i olimpijadama na kojima su osvajali medalje i danas imamo 9 sportista  nosioca nacionalnih penzija.

      Moramo spomenuti i značajne rezultate naših kuglaša koji su  na svetskim i evropskim takmičenjima osvojili više zlatnih, srebrnih i bronzanih odličja

      U periodu društveno-ekonomskog prosperiteta 70-tih i 80-tih godina, upornim zalaganjem Savez je doprineo da državni organi donesu brojne sistemske mere kojima se poboljšava materijalni i društveni položaj slepih kojima se stvaraju uslovi za njihovu potpunu integraciju u društveni život. Proširenjem delatnosti organizacija i Saveza na šira područja društvenog života u radu slepih postignut je kvalitet, obogaćeni su oblici i sadržaj rada, pre svega započinjanjem bibliotečke i informativne delatnosti i osnivanjem biblioteke za slepe i proširene su mogućnosti za rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje. Savez je izgradio nov poslovni prostor i formirao preduzeće za radno osposobljavanje invalida „Luj Braj „u okviru kojeg su bile dve radne jedinice: Zaštitna radionica i Pan  radio. Kroz Zaštitnu radionicu trajno je rešena materijalna egzistencija preko 60 slepih i njihovih porodica .

     Biblioteka za slepe kao organizaciona jedinica Saveza slepih Vojvodine koja danas nosi naziv „Mr Omer Marinkov“ postoji od 1979, godine kada je donet akt o osnivanju. Nešto kasnije,  izgradnjom novog prostora  stvoreni su uslovi da se opreme tonski studiji za snimanje zvučnih dela i časopisa i za smeštaj celokupnog  zvučnog i Brajevog fonda knjiga. Ovo značajno ulaganje u resurse Saveza podržali su i finasijski omogućili Pokrajinski organi, fondovi i donatori.  Od svog osnivanja do danas se kontinuirano i proritetno razvijala bibliotečka i informativna delatnost formiranjem značajnog bibliotečkog fonda zvučnih i Brajevih knjiga, proizvodnjom i distribucijom časopisa za slepe,  snimanjem zvučnih knjiga, štampanjem na Brajevom pismu, stvaranjem mreže korisnika i osavremenjavanjem korisničnog servisa i pristupačnosti.

     U sadašnjem trenutku i u perspektivi razvoja Saveza  akcenat je na kreiranju savremene biblioteke u uslovima korišćenja digitalne i informacione računarske opreme u što većem obimu, korišćenje adaptivnih računarskih tehničkih i programskih inovacija i informatičko opismenjavanje slepih i slaobividih. Ovo je jedan odprioritetnih ciljeva koji je sa jedne strane podstaknut razvojem slepima dostupnih tehnika i sa druge strane jedan od bazičnih uslova  neophodnih za prevazilaženje diskriminacije i jačanje integracije ove grupacije  u obrazovanju, društvenom i radnom angažovanju, a u cilju jačanja njhove informativne i kulturne dobrobiti. Tako danas  imamo i internet biblioteku kao i multifunkcionalnu čitaonicu, prilagodjenu našim članovima sa mogućnošću pristupa i preuzimanja odabranih Zvučnih knjiga, školske i stručne literature celokupne naše digitalne zvučne biblioteke. Zahvaljujući podršci  Pokrajinskog Sekretarijata za informacije danas redovno izdajemo četiri zvučna časopisa „Odjek“, “Dečiji odjek“, “Svet žene“, časopis na mađarskom jeziku „Vishong“ kao i časopis na brajevom pismu „Vidici“.

     Posebnu pažnju posvećujemo našim mlađim članovima, deci i mladima na školovanju u redovnim školama i specijalnim odeljenjima individualnom podrškom, razmenom iskustava, snabdevanjem dostupnim materijalima obrazovne i književne literature  primerene njihovom uzrastu.

     Savez je bio i jedan od inicijatora za formiranje posebnog odeljenja za slepu decu u školi „Milan Petrović“.

     Savez  slepih Vojvodine, od svog osnivanja do danas sprovodio je i druge zadatke vezane za kulturnu delatnost: takmičenja u čitanju i pisanju na Brajevom pismu, opismenjavanje kasnije oslepelih članova, književne večeri i druge manifestacije i programe.

      U različitim vremenima i okolnostima sačuvali smo ugled kao organizacija koja se odazivala na najakutnije probleme i potrebe  slepih i slabovidih osoba. Ovakva kontinuirana aktivnost nam je obezbedila mesto u društvenoj zajednici i medju invalidskim organizacijam.

      Poslednje dve decenije  rada u  uslovima društvenih i ekonomskih promena i tranzicije kao organizacija smo svoje aktivnosti usmerili na očuvanje nekih nasledjenih prava  i unošenje novih koja bi omogućila dostojno življenje i bolju integraciju u sredinu . S druge strane smo razvijali specifične programe  kojima smo odgovarali na različite potrebe i interese slepih .

      Rezultatima naših aktivnosti naročito u oblasti  jednakih prava nismo u potpunosti zadovoljni. Još uvek su naši članovi uskraćeni za neka prava zbog nepostojanja odgovarajućih zakonskih odredbi ili nesprovodjenja postojećih posebno u oblasti zapošljavanja i dostupnosti savremenih tehničkih  pomagala.

      Danas Savez slepih Vojvodine okuplja 3500 članova u dvanaest organizacija  Pančevo, Zrenjanin, Novi Sad, Kikinda, Senta, Ruma, Inđija, Kula, Bačka Palanka, Sombor, Subotica i Sremska Mitrovica.

      Resorno ministarstvo Srbije percipira Savez slepih Vojvodine kao jednu od najrazvijenijih i najbolje organizovanih invalidskih organizacija u Srbiji i ponosni smo na  uslove rada, otvorenost prema članstvu  i rezultate  koje smo u zadnjoj deceniji ostvarili u svim oblastima rada i delovanja .

     Posebno se moramo zahvaliti Ministarstvu za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja kao i Pokrajinskoj vladi i Sekretarijatima koji su prepoznali značaj naše organizacije i od kojih imamo veliku podršku.

     Osnovni cilj Saveza je pomoć slepima i slabovidima radi zadovoljenja  njihovih  potreba u svakodnevnom životu i radu. U tu svrhu Savez mora  da animira i daje smernice za delovanje članstvu i lokalnim organizacijama u Vojvodini kao i da realizuje različite programe i aktivnosti kako bi osnažili uticaj i učinili vidljivim ovu populaciju građana.

      Poruka sedamdestogodišnjeg delovanja nas obavezuje da sačuvamo kako materijalne tako i vrednosne i duhovne tekovine, da odgovorimo na potrebe i interese članstva pred izazovima  i  prednostima savremenog i budućeg društva i odgovorno vodimo politiku boljitka i prosperiteta kako bi bili dostojni nastavljači dela predhodnika vodeći računa o generacijama slepih i slabovidih koje dolaze.

     Nemaju slepi i slabovidi različite potrebe u odnosu na videće, samo je način njihovog zadovoljavanja specifičan i to je prostor u kojem očekujemo razumevanje i podršku šire društvene zajednice, ako mi njih ne vidimo oni nas moraju  i čuti i videti i to je zadatak svih zadataka Saveza.

 

Savez slepih Vojvodine

                                                                             Predsednik  Panin Vladimir

                                                                               

 

     Održana promocija projekta Voice Painting - Kulturnog centra Mladost

     Originalna produkcija audio izdanja dostupna korisnicima Biblioteke

     „mr Omer Marinkov“

     U okviru programa obeležavanja 70 godina Saveza slepih Vojvodine, 15. oktobra u 10 časova u bilioteci Saveza održana je promocija projekta VOICE PAINTING , koji je je sufinansirala Fondacija „Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture“ po Konkursu za povećanje pristupačnosti ustanova kulture u Gradu Novom Sadu i zoni 021 u 2018. Projekat je realizovala Ustanova za kulturu i obrazovanje, Kulturni centar Mladost, Futog u partnerstvu sa SSV.

     Na promociji su o iskustvima rada na ovom projektu, protekloj saradnji i mogućnostima pristupačnosti u kulturi govorili ispred Saveza - Jasna Negovanović, Anđelka Ružin, ispred KC Mladost - Aleksandra Dobrin i Milan Stepanov i ispred Fondacije Fondacija „Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture“ - Vuk Radulović.

     Rezultat ovog uspešnog i korisnog projekta je 10 novih audio knjiga – dela savremenih domaćih pisaca. Odabrane knjiga relizovane u originalnoj produkciji KC Mladost su ustupljene biblioteci Saveza i tako postale dostupne celokupnoj čitalačkoj mreži korisnika biblioteke.

     Poklon primerci su predati i gostima - Biblioteci za slijepe i slabovide Republike srpske i biblioteci “dr Milan Budimir” Saveza slepih Srbije.

    
ALUMNI KLUB FONDACIJE „DR. ZORAN ĐINĐIĆ“

 

Donirao studijsku opremu u vrednosti oko 150.000,00 dinara
   Savez slepih Vojvodine je društveno humanitarna organizacija koja okuplja slepa i slabovida lica koja žive na teritoriji Vojvodine u cilju organizovanog rada na zadovoljavanju  njihovih specifičnih potreba i interesa. Savez slepih Vojvodine, se od svog osnivanja, 1949. godine, kontinuirano angažuje da se položaj slepih u različitim oblastima života i rada poboljša, kako bi se u što većoj meri umanjile posledice ovog teškog hendikepa. U Vojvodini je evidentirano 3327 slepih lica koja su teritorijalno organizovana u 13 međuopštinskih i gradskih organizacija: Novi sad, Bačka Palanka, Zrenjanin, Ruma, Inđija, Pančevo, Sremska Mitrovica, Kikinda, Sombor, Kula, Subotica, Senta i Vršac .


Nastavi sa čitanjem


     Izradu web sajta i internet portala online zvučne biblioteke Saveza slepih Vojvodine omogućio NIS Gazprom Neft u partnerstvu sa Gradom Novim Sadom