Politika

Ime autora Naslov Broj svezaka Naruči
Marković, Svetozar Srbija na istoku 2 Naruči
Nenadović - Simić Amerika na raskršću 3 Naruči
Nepoznat autor Pariska komuna 4 Naruči
Nepoznat autor Demostenove besede 2 Naruči
Neuman, Franc Demokratska i autoritarna država 5 Naruči
Sontag, Susan Stilovi radikalne volje 3 Naruči
Tucović, Dimitrije Izabrani spisi 2 Naruči